Serviceorder - Inneliggande serviceorder

Winbas hjälp

Serviceorder

Genom att använda knappen F4 - Service är det möjligt att skriva ut rapporten Inneliggande serviceorder. Listan kan designas med uppgifter om t.ex. beställare och texter med avseende på Anmälan och Åtgärd.

Design

Välj några av ett femtiotal kolumner för att passa i en t.ex. liggande utskrift till skrivare, bildskärm eller pdf i rapportens design. Vid utskrift till fil skrivs normalt alla kolumner för vidare bearbetning i Excel.

Skriv enbart valda fält till fil är en inställning i designen som istället innebär att enbart de kolumner som är valda för utskrift också innefattas i utskriften till Excel. På detta sätt kan listan få ett bestämt utseende även till fil, t.ex. när den utgör ett underlag för rapportering.

Urval

Åtgärdas datum gör att rapporten kan begränsas i intervall baserat på datum för när ordern ska åtgärdas.

Genom att klicka Pil-ner kan också andra typer av datum väljas som intervall, t.ex. Orderdatum som normalt är dagen då ordern registrerades eller Åtgärdad datum som är dagen då ordern färdigställdes.

Signatur innebär att listan kan begränsas till enbart en viss användare som har tagit emot anmälan.

Visa fakturerade serviceorder innebär att alla serviceorder även de som tidigare har fakturerats kommer att visas i listan. Fakturerade serviceorder ligger då kvar i systemet beroende på inställning.

Visa anmälan text skriver texten anmälan till skrivare eller bildskärm löpande på flera rader i kolumnens bredd om den är invald i designen.

Sidbrytning per signatur innebär en uppdelning för varje enskild användare vid utskrift till skrivare eller bildskärm när rapporten skrivs för flera olika signaturer.

Utskrift bildskärm, skrivare eller till fil

Bildskärm. Rapporten kan först presenteras på bildskärm för att därefter skrivas ut till skrivare, sparas som PDF eller kanske skickas som e-mail.

Skrivare. Tryck på knappen för skrivare för utskrift till datorns standardskrivare eller annan skrivare som väljs i dialogen Skriv ut.

 Fil. Utskrift till fil skapar en tabseparerad fil enligt Windows standardformat. Filen kan därefter öppnas och bearbetas i valfritt program, t.ex. Microsoft Excel och kanske användas som bilaga vid rapportering. Filen kan också användas för export av data till ett annat program som har rutiner för att ta emot data via fil.