Synkronisering från andra fönster

Winbas hjälp

Kunder

Produkter

Leverantörer

Det är möjligt att koppla på en synkronisering när en kund, produkt eller leverantör väljs från andra fönster i systemet. Detta innebär att respektive fönster automatisk kommer att visa den valda posten. Synkronisering från annat fönster används då vid breda skärmar där flera fönster samtidigt visas.

Funktionen kan kopplas på eller stängas av efter behov och läget ändras uppe i fönstrets högra hörn:

Använd synkronisering

Produkter. Normalt sker interaktion med t.ex. Informationslistor och Prisrapport när en produkt väljs i olika lägen som exempelvis registrering av produkt i orderns transaktionssida. Det finns också möjlighet att synkronisera själva produktkortet när en produkt väljs i olika lägen. Detta innebär att om produktfönstret är öppet, kommer produktinformation för den produkt som har valts vid registrering automatiskt att visas.

Produkten visas då direkt när den väljs vid registrering och visar därefter t.ex. förändrade orderantal när transaktionen har sparats. Det är också möjligt att bläddra i listan med befintliga transaktioner och detaljgranska varje produkt.

Kunder. På samma sätt kan kunden också visas i kundkortet när den har valts i t.ex. Order / faktura eller Kassa. Detta gäller då även bakomliggande fönster som eventuellt är öppna såsom Statistik eller Fakturor, som då kommer att visa den valda kundens tidigare fakturor.

Leverantörer. Även fönstret Leverantörer kan interagera och visa uppgifter för den leverantör som för tillfället är vald vid en registrering, som t.ex. i samband med en beställning.


Se även: