Prisrapport - Interaktion försäljning / Prisrapport

Winbas hjälp

Prisrapport

Försäljningsrutin och prisrapport

I de fall större bildskärmar med högre upplösning används och flera öppna fönster finns öppnade i Winbas arbetsyta, kan t.ex. fönstret Order / faktura vara öppnat samtidigt som funktionen Prisrapport. Om en kund i detta läge väljs i Order / faktura kommer även Prisrapport att visa denna kund, med t.ex. tidigare Sålda produkter, beroende på vilken flik som är vald i Prisrapport. När man sedan även registrerar en produkt i t.ex. Order / faktura - Transaktioner, kommer produkten att markeras i den valda listan i prisrapport för att lättare kunna se uppgifter på produkten som har valts.

Placering av fönster

Ordna fönstren på skärmen så att försäljning och prisrapport ligger bredvid eller under varandra. Vid placering av de olika fönstren på bildskärmen kan även senast använda position och storlek användas för att komma ihåg placeringen till nästa gång de olika fönstren öppnas.

Öppna prisrapport

Öppna Prisrapport för en viss kund direkt från Kunder eller genom annat menyalternativ i t.ex. administrationens huvudmeny. Genom att öppna Prisrapport samtidigt som någon av följande försäljningsrutiner aktiveras interaktionen mot prisrapport:

Kunder

Offertregistrering

Serviceorder

Order / faktura

Kassa

Välj kund

Välj produkt

En produkt väljs i t.ex. Order / faktura - Transaktioner.

Produkten markeras i listan över produkter eller tidigare sålda produkter, beroende på vilken flik som är vald i Prisrapport.

Exempel - Visa kvantitetsrabatt vid försäljning

När kvantitetsrabatter används är det möjligt att direkt visa rabatter när produkten väljs i samband med interaktion mot Prisrapport. Det är då möjligt att direkt få information om kvantitetsgränser när kunden gör ett köp. I förekommande fall kan kunden då istället erbjudas ett större antal av varan när det beställda antalet ligger nära gränsen för rabatt.

  1. Öppna Order / faktura.

  2. Öppna Prisrapport och placera fönstret synligt bredvid Order / faktura.
  3. Välj in en kund på ordern och alla priser för kunden visas i Prisrapport.
  4. Öppna orderns transaktionssida.
  5. Ange en produkt och produkten markeras i Prisrapport
  6. Välj knappen Kvantitetsrabatt i Prisrapport.

Kvantitetsrabatter för efterföljande produkter som registreras kommer då att visas automatiskt så länge Prisrapport ligger öppen.

Lägg till produkt vid försäljning

På samma sätt som t.ex. vid funktionen Kunder köper även kan en produkt väljas in från Prisrapport till Kassa eller en öppen offert eller order. Produkten kan då t.ex. vara en till kunden tidigare såld på produkt från fliken Sålda produkter.

Knappen Lägg till visas nere i hörnet i fönstrets statusrad när en produkt har valts och en försäljningsfunktion samtidigt är öppen. När knappen väljs kommer produkten att föreslås för registrering i fönstret.

Fönstret Kassa är öppet samtidigt
som en produkt väljs i Prisrapport.

Dra och släpp produkten från listan i prisrapport till t.ex. Kassa-fönstret eller orderns transaktionssida för att lägga in produkten för registrering.


Se även: