Kunder köper även

Winbas hjälp

Hittas under

Winbas Navigatör, som knapp eller på Skrivbordet

Rättigheter

Någon av rättigheterna till försäljning

Kunder köper även är en funktion som visar vad andra har köpt samtidigt som en produkt. När en produkt har valts kommer ett antal andra produkter som tidigare har köpts vid samma tillfälle att visas. Listan med dessa produkter baseras då på ett statistiskt urval, där den produkt som oftast förekommer vid samtidiga försäljningar toppar listan. Listan visar också ett antal och senaste samtidiga försäljningsdatum. Antalet representerar en form av rankning där alltså det högsta sålda antalet visas överst i listan.

Välj först in knappen eller ikonen

När knappen väljs in i Winbas knapprad eller skrivbord, återfinns funktionen i avsnittet Order / fakturering.

Funktionen är även tillgänglig direkt under Winbas Navigatör om denna används, också här under avsnittet Order / fakturering.

Starta funktionen

Genom att först öppna funktionen kan den sedan användas tillsammans någon av följande försäljningsrutiner:

Offertregistrering

Serviceorder

Order / faktura

Kassa

Funktionen kan också användas när en produkt aktiveras i Produkter. Den kan också startas automatiskt tillsammans med de försäljningsrutiner som används när programmet startas upp via inställningen Öppna alla senaste använda fönster.

Placering av fönster

Fönstret positioneras längst upp i högra hörnet första gången det startas, och kan därefter flyttas till en annan placering på skärmen. Ordna då fönstren på skärmen så att försäljning och Kunder köper även ligger bredvid eller under varandra. Vid placering av de olika fönstren på bildskärmen kan även senast använda position och storlek användas för att komma ihåg placeringen till nästa gång de olika fönstren öppnas.

Listan med produkter

Ett klassiskt exempel på användning av funktionen kan vara att man erbjuder kunden dammsugarpåsar vid köp av dammsugare. När en produkt har registrerats i t.ex. Kassa eller Order / faktura kan man sedan använda knappen eller dubbelklicka på raden för att registrera in produkten på ordern. Det är och möjligt dra och släppa produkten in i den aktuella registreringsbilden.

Välj in en produkt vid försäljning

Knappen Lägg till aktiveras när en produkt har valts och ett försäljningsfönster, såsom Kassa är aktiverat. Använd knappen, dubbelklicka eller dra och släpp för att registrera produkten på ordern.

Kassa. Använd knappen, dubbelklicka på eller dra och släpp från raden med produkten in till kassa. Släpp över listan och produkten registreras automatiskt.

Order / faktura. Använd knappen, dubbelklicka eller dra och släpp i listan på orderns transaktionssida, eller på ett textfält t.ex. produktnummer. Produkten kommer då att föreslås för registrering och sparas efter eventuell komplettering av t.ex. det beställda antalet.

Vid Serviceorder och Offertregistrering fungerar registrering från Kunder köper även på samma sätt som i Order / faktura.

Det statistiska urvalet

Urvalet sker på de upp till 100 senaste försäljningsdatumen på produkten baserat på statistik. Det betyder att tidsperioden för urvalet kan variera och startdatum för samtidiga försäljningar redovisas i fönstrets statusrad. Upp till 10 samtidiga försäljningar med de högsta försäljningsantalen visas i listan.

Meddelanden om att produkten inte tidigare har sålts eller inte har någon samtidig försäljning kan också visas i fönstrets statusrad.


Se även: