Budgetering i administrationen

Winbas hjälp

Rättigheter

Grundregister och Ändra kund och Ändra produkt vid registrering

Administrationens Statistikår angivet i Inställningar allmänt utgör grund för registrering i Budgetering.

Kund och Produkt

Budgetering används för att registrera budget, antal och belopp på kund och/eller produkt. Man kan alltså registrera en budget på kund eller produkt eller en kombination av kund och produkt. Registrera man budget med kombinationen kund och produkt kommer budget på produkterna att summeras till angiven kund när rutinen stängs.

Typ av fördelning

Det finns tre typer av fördelning; Komplettering, Nyckelfördelning och Procentuell förändring. Nyckelfördelning används om man vill fördela ett belopp över flera perioder. För att använda nyckelfördelning måste man ha nycklar upplagda i <F6 Nycklar>. Komplettering används för att förändra en befintlig budget eller för att registrera enstaka budget rader. Med Procentuell förändring ändras befintlig budget utifrån angivet procenttal.

Perioder

De perioder som finns att tillgå är de perioder som administrationens statistikår innefattar. Administrationens statistikår finns angivet i Inställningar Allmänt och baseras på perioder angivna i Statistikperioder.

Nycklar

Först registreras nyckel med Nummer och Benämning. Ange därefter nyckel och ta <F6 Fördelning>.

Position kan likställas med period. Sträcker sig administrationens statistikår från januari till december, d.v.s. tolv perioder motsvarar position 1 januari, position 2 februari o.s.v..

Fördelningsfaktor är det procenttal av hela antalet/beloppet som ska fördelas på respektive position/period. Summa fördelningsfaktor bör därför bli 100. Om inget antal/belopp ska fördelas på en position/period ange 0 som fördelningsfaktor.

Exempel

Position (period) samt Fördelningsfaktor i procent

 1. 10

 2. 5

 3. 5

 4. 10

 5. 5

 6. 0

 1. 15

 2. 10

 3. 10

 4. 10

 5. 10

 6. 10

Summa fördelningsfaktor 100