Översikt Leverantörsreskontra

Winbas hjälp

Leverantörer

  Exempel på ett vanligt flöde i leverantörsreskontran

 


 


  • Avbokning av betalda fakturor. Körs efter besked från bankgirot om att fakturorna är betalda.

  • Utskrift av betalningar i fakturajournal.

  • Eventuellt även med bokföring via integration.

  Ytterligare användbara avsnitt i leverantörsreskontra

Lagring av leverantörsfakturor

Lagring av inkomna leverantörsfakturor för att sedan kunna följa upp och öppna dessa på skärmen.

Backa status

Genom att använda funktionen Backa status för leverantörsfaktura kan status förändras på fakturan. Exempelvis kan en attestering eller betalning backas eller en nyligen registrerad faktura tas bort.

  Fakturaregistrering Betalningsförlag Avbokning av leverantörfaktura Utbetalningar Fakturajournal för leverantörsreskontra Fakturajournal för leverantörsreskontra Fakturajournal för leverantörsreskontra Hjälp om Winbas Hjälp