Leverantörer - Översikt

Winbas hjälp

När man börjar använda Winbas och ska registrera sina leverantörer bör man först gå till Inställningar Leverantörer under Arkiv ange de förslag som ska gälla vid registrering av ny leverantör, fakturaregistrering m.m.

Använda inställningar

För att använda de förslag som är upplagda i Inställningar Leverantörer gör förslagsvis följande:

  1. Ange grunduppgifter, namn, adress m.m. och välj F7 - Spara

  2. Sök fram leverantören på söknamnet med hjälp av söklistan.

  3. Nu är leverantören registrerad och även förslagen från Inställningar Leverantörer återfinns på leverantören.

Under fliken Huvud registreras de viktigaste uppgifterna om leverantören såsom Nummer, Namn, adressuppgifter, Bankgiro och Postgiro.

Under Övrigt återfinns övriga inställningar och information om t.ex. betalningsvillkor, transportsätt och bankuppgifter vid utlandsbetalning.

För att följa upp inleveranser på leverantören används knappen Statistik.

Leverantörens egen reskontra, alla inkomna fakturor från leverantören finns samlade under alternativet Fakturor.

För att registrera flera referenser på leverantören som sedan kan väljas i de lägen referens ska anges: