Leverantörer - Statistik

Winbas hjälp

Översikt Leverantörer

Skärmlistan

I skärmlistan återfinns all statistik på inleveranser från den angivna leverantören. Skärmlistan kan anpassas med kolumner efter eget önskemål beroende på vilka data man önskar att granska.

Exempel på kolumner

Utöver transaktionernas ordinarie kolumner såsom Datum, Benämning och Antal, kan t.ex. också följande uppgifter väljas in:

Kolumn

Innehåll

Lev.artikelnr

Leverantörens artikelnummer angivet på produkten i statistikraden.

Serienummer

Ett eller flera registrerade serienummer på transaktionsrader på produkter med hantering av serienummer.

Leveranstid

Registrerad leveranstid på transaktionen för beställningsraden och statistiken.

Expedierad av

Signaturen för den som har utfört inleveransen.

Er order

Leverantörens ordernummer.

Godsmärke

Märkning av godset registrerat på beställningen.

Valutakurs

Valutakurs registrerad vid tillfället för inleveransen.

Inpåslag

Påslag per styck registrerat vid inleverans från produkten eller leverantören, eller fördelad kostnad registrerad vid beställning.

Alternativa nummer

Produkternas alternativa produktnummer samt eventuella varianter.

Vikt och volym

Transaktionens vikt och volym från produkten multiplicerat med levererat antal.

I de fall Inleveransbokföring används kan en lagrad leverantörsfaktura visas genom att högerklicka på skärmlistan på statistikrad tillhörande inleveransen på produkten från leverantören.

Om Blankettarkivet används återfinns även åtkomst till tidigare bakomliggande beställning till leverantören.

Selektering

Genom att selektera på valfria kombinationer av datum, beställningsnummer, inleveransnummer, produktnummer eller inköpsantal kan förekomster av statistikrader på en viss produkt hittas. Ange exempelvis datum och tryck därefter F10 - Selektera för att visa transaktioner med det angivna datumet.

Exempel

Att söka efter statistik på ett datum, exempelvis den dagen då inleveransen registrerades - 2016-06-03.

Skriv i fältet Datum 2016-06-03.
Välj knappen F10 - Selektera

Systemet söker efter begreppet på befintliga statistikrader och visar de rader som har datum 2016-06-03 registrerat.

Fönsterhantering

I de fall man använder breda skärmar kanske i kombination med fönstrets senast valda position kan fönstret läggas vid sidan av Leverantörer. Man kan då växla leverantör i huvudfönstret samtidigt som statistiken återspeglas för leverantören utan att fönstret behöver stängas.

Synkronisering

Om synkronisering används på produkter kommer fönstret Produkter automatiskt att visa den produkt som ingår i statistikraden när en statistikrad väljs i listan.


EU-rapporter

Det är denna statistik som ligger till grund för EU-rapporten Intrastat införsel som skrivs ut i Utskrifter Administration och skickas till myndigheterna.

Lagerjustering

Lagerjusteringar eller lageromflyttningar visas om leverantören är angiven enligt inställningar för lagerjustering.

Justera statistik

Om det av någon anledning har blivit fel i statistiken, t.ex. leverantören hade fel landskod, SE i stället för DK vid registrering av inleverans vilket gjorde att inköpet inte registrerades som handel med EU, kan man justera statistiken. I Arkiv - Statistik finns rutinen Justering av Statistik, där görs själva justeringen och sedan utförs rutinen Återskapa Statistik. När dessa två rutiner utförts kan man skriva ut ny Intrastatrapport.