Leverantörer - Dialoger

Winbas hjälp

Översikt Leverantörer

Vanliga dialoger som visas i samband att leverantörer används vid olika typer av registrering.

Registrering av leverantör

När leverantörer används vid olika typer av registrering kan ett antal dialoger visas, beroende på om en obefintlig leverantör eller ingen leverantör alls har angivits.

Meddelande när Betalningssättet anges

Varning om att det angivna betalningssättet inte stämmer med leverantörens landskod vid inrikes eller utrikesbetalningar kan visas i samband med Inställningar Leverantörer, registrering av Leverantörer, eller vid Betalningsförslag.

Betalningsförslag och Avbokning

I samband med Betalningsförslag och Avbokning kan varningar om att t.ex. leverantören eller leverantörsfakturan är spärrad visas. Även andra meddelanden såsom att fakturan redan är betald o.s.v. kan visas i detta sammanhang.