Inställningar Leverantörer

Winbas hjälp

Översikt Inställningar Administration

Hittas under

Arkiv - Inställningar Administration - Leverantörer

Rättigheter

Supervisor eller WB-rättigheter

Uppgifterna i Inställningar Leverantörer avser registrering av leverantörer, Beställning till leverantörer och löpande reskontrahantering som Fakturaregistrering, Faktura-attest, Betalningsförslag och Avbokning.

Vid registrering av nya leverantörer sätts ett antal standardvärden, förändringar av dessa standardvärden görs under avsnittet Förslag vid ny leverantör.

Till andra viktiga inställningar hör internnummer för leverantörsfaktura och olika konton, eller hur attestering ska hanteras.

Inställningar för filer gällande leverantörsbetalningar och lagrade leverantörsfakturor.

Inställningar vid bokföring via integration avseende skapandet av verifikationer i bokföringen och förslag på tillhörande verifikationsnummerserier.