Inställningar Leverantörer - Integration

Winbas hjälp

Översikt - Inställningar Leverantörer

Bokföring via integration

Vid utskrift av Fakturajournal och bokföringsunderlag finns möjlighet att välja alternativet Bokföring via integration. Bokföring via integration besparar mycket arbete då man slipper registrera verifikationer manuellt. Vid bokföring via integration föreslås alltid den serie som är angiven för fakturor eller betalningar i leverantörsreskontra.

Fakturajournal

Föreslå alltid Bokföring via integration bestämmer om alternativet Bokföring via integration alltid ska vara förvalt när Fakturajournal för leverantörer väljs för utskrift. Detta för att säkerställa att alla journaler integreras, oavsett om man har valt bort alternativet i en tidigare körning.

Om inställningen används kommer Bokföring via integration alltid att föreslås vid Ej tidigare utskriva, och automatiskt bockas av vid alternativet Tidigare utskrivna.
Om inställningen inte används kommer Bokföring via integration istället att föreslås baserat på senast gjorda val.

Mapp för att aktivera elektronisk lagring av fakturajournal

Det är möjligt att ange en mapp för att aktivera elektronisk lagring av fakturajournaler i pdf-format. Det betyder samtidigt att det inte är nödvändigt att skriva ut journalen på skrivare. Filen skapas oavsett vilket utskriftsalternativ som har valts. Väljs t.ex. fil, skapas filen i den avsedda mappen och visas därefter på skärmen.
Detta innebär följande om lagring av fakturajournal är aktiverad:

Bildskärm. Vid integration bekräftas dialogen, journalen lagras i mappen och rapporten presenteras på bildskärm.

Skrivare. Utskrift till skrivare fungerar på samma sätt som när funktionen inte är aktiverad, där skrivardialogen visas med skillnaden att en extra körning för lagringen också utförs.

Fil. Ingen dialog för val av fil visas, utan filen lagras direkt i den avsedda mappen direkt och visas sedan i associerad pdf-läsare.

Vid alla utskriftsalternativ är det också möjligt att öppna den skapade filen via länken i statusraden.

Skapa verifikation av typen

Man väljer här vilken typ av verifikation som ska skapas vid integration av fakturor, betalningar och eventuellt inleveranser, om inleveransbokföring användes. Inleveransbokföring och leverantörsfakturor använder samma typ av integration.

Följande alternativ återfinns för integration av fakturor / inleveranser respektive betalningar.

Alternativ 1

Faktura / verifikation

En verifikation per faktura

Alternativ 2

Detaljerad verifikation

En mycket detaljerad verifikation per bokföringsunderlag.

Alternativ 3

Summerad verifikation

Verifikationen ser ut som konteringen på bokföringsunderlagets sammandrag, summerad med uppdelning på Konto, Resultatenhet, Projekt och Specifikation.

Alternativ 4

Summerad per dag

Som summerad verifikation men även uppdelad på datum.

Om periodiseringar används för kostnader i leverantörsreskontran ska inte Summerad verifikation användas för fakturor. Använd istället Detaljerad verifikation enligt grundinställningarna för att inte förlora eventuella registrerade periodiseringar vid en summering.

Föreslå verifikationsnummerserie

Ange vilken verifikationsnummerserie som ska föreslås vid integration av de olika transaktionerna. Serien är ett förslag och kan ändras vid tillfället för integration.

Fakturor Serien används vid integration av fakturajournal över registrerade leverantörsfakturor.

Betalningar När inbetalningar av leverantörsfakturor registrerats i leverantörsreskontra ska en fakturajournal skrivas ut. Ange vilken serie som ska föreslås om Betalningar integreras.

Inleveranser I de fall man använder inleveransbokföring, används alternativet Inleveranser för att erhålla bokföringsjournal över konteringar skapade i vid uppdatering av Inleveranser och Registrering av leverantörsfakturor. Om dessa transaktioner integreras med bokföringen föreslås den angivna serien.


Serier Tillgängliga verifikationsnummerserier bestäms av vilka serier i intervallet A till Z som är angivet i Inställningar Bokföring.