Order - Dialogen Kassabetalning

Winbas hjälp

Översikt Order / faktura
Dialoger och Inställningar i Order / faktura

Dialogen kassabetalning visas när användare markerad med kassahantering i Användare och rättigheter trycker F7 - Spara i Order / faktura.

Kassahantering kan också vara inställd på den enskilda datorn. Inställningen görs för respektive dator i inställningar för kassaterminalen.

Dialogen är densamma som används vid ordinarie kassabetalning i Kassa. Se följande avsnitt för information om betalning i kassa:


Kontant

Om kontantbetalning markera alternativet kontant. Välj sedan ett betalningssätt angivet i Inställningar Order - Kassa.

Ange mottaget belopp för att visa belopp tillbaka vid betalningen.

Vid kontantbetalning avmarkeras alla eventuella direktutskrifter, förutom Faktura som används för själva kontantnotan.

Följesedel

Anges följesedel kommer följesedel att skrivas ut som direktutskrift. För övrigt gäller alla alternativ som återfinns på kunden, exempelvis samfakturering.

Faktureras

Ordern kan även faktureras direkt om den inte ska betalas, samfaktureras eller faktureras i efterhand tillsammans med andra inneliggande kundorder via rutinen fakturering. En faktura kommer då att skapas med det betalningsvillkor som har angivits i dialogen.


Se även: