Överföring av EU-konton

Winbas hjälp

Byte av kontoplan

Definitiv överföring av EU-konton med programmet Euover.exe. Det är viktigt att backup tas innan Överföring av EU-konton utförs.

Om företaget avser att gå över till att använda den nya EU-Bas 97 kontoplanen ska definitiv överföring av EU-konton göras.

De som endast vill kunna skriva ut EU-rapport skall inte utföra denna rutin.

Kontoplanen kommer att innehålla de EU-kontonummer som tidigare registrerats i samband med Registrering av EU-konton och alla transaktioner som tidigare innehöll gamla konton kommer att bytas till nya EU-konton. Arbetet med bokslutet bör vara klart innan Ni byter kontoplan.

Viktigt. Vi rekommenderar Er alltid att gå igenom grundinställningarna avseende konton i Inställningar Administration samt den nya kontoplanen i Winbas för att även manuellt kontrollera att alla konton är korrekt konverterade och att inställningarna är enligt den nya kontoplanen. Om så inte är fallet, ber vi Er att manuellt korrigera eventuella inställningarna ni finner ej korrekta i efterhand.

Följande händer vid överföringen


Om Winbas hjälp körs lokalt på datorn, använd denna länk för att öppna Överföring av EU-konton: