Design av blanketter - Moms

Winbas hjälp

Design av blanketter
Vanliga fält

Det finns olika sätt att redovisa mervärdesskatt på försäljningsblanketter till kund, såsom t.ex. orderbekräftelse eller faktura. Nedan beskrivs hur de olika fälten för uppgifter om moms fungerar och vad de visar i blankettens rader och sidfot.

Moms i blankettens rader

Momskod avser radens moms 1,2 eller 3 och refererar till momssatsen för koden som t.ex. moms 1, 25%. Momskoden används då tillsammans med de korresponderade summorna för momspliktiga belopp och momsbelopp i blankettens sidfot.

Normalts skrivs inte momskoden ut på försäljningsblanketternas rader om momskoden är lika med 0. Detta kan då styras individuellt på blanketten via fältets mask.

Momssats. Som ett komplement till att lägga ut radens momskod såsom moms 1 för 25 %, kan istället själva momsprocenten för raden skrivas ut i klartext på t.ex. fakturor eller andra försäljningsblanketter.

Istället för en fritext, kan ledtexten % ligga i masken för fältet. Detta innebär att texten inte skrivs ut i de fall moms inte utgår. I så fall kan t.ex. masken 0 %;;# användas, vilket betyder att inget skrivs vid momsfri försäljning.

Momsbelopp. Specificerat momsbelopp kan också redovisas radvis på blanketten och baseras då på radens summerade belopp.

Det specificerade momsbeloppet för den ingående fakturaraden redovisas på blanketten.

Om momsbelopp baseras på beställt antal i orderblankettens sidfot, kommer också den specificerade momsen på orderblankettens rader att visa momsen för det beställda värdet, snarare än det levererade värdet som i fallet med fakturan.

Moms i blankettens sidfot

Momspl.belopp. Det totala momspliktiga beloppet, summan av alla ingående momspliktiga belopp.

Momssats. Momssatsen för den momskod som används. Detta förutsatt att samma momssats används i hela ordern. Vid blandad moms skrivs ingen momssats i sidans fot.

Momsbelopp. Det totala momsbeloppet för hela ordern.

Momsbelopp 1, 2, 3. Tre fält med totalt momsbelopp för respektive momskod 1, 2 och 3.

Ytterligare momsuppgifter enbart i fakturors sidfot

Momsbelopp SEK. Fakturans totala momsbelopp omräknat till systemvalutan (SEK).

Momspliktigt 1, 2, 3. Fakturans enskilda momspliktiga belopp uppdelade för respektive momskod 1, 2 och 3.

Summa momsfritt. Det totala beloppet av momsfri försäljning i fakturan. Momsfri försäljning ingår i fakturans nettobelopp och kan vid behov specificeras tillsammans med momspliktiga belopp för respektive momssats.

Fälten för moms i sidfoten designas då tillsammans med övriga summor att lämpligen skrivas ut enbart på sista sidan.


Se även: