Design av blanketter - Netto ápris och Summa netto

Winbas hjälp

Design av blanketter
Priser och rabatter

Fälten Summa netto och Netto ápris kan väljas in i alla försäljningsblanketter och användas t.ex. på fakturan.

Summa netto visar Netto ápris efter rabatter multiplicerat med levererat antal. Summan skrivs med den noggrannhet som har ställts in i fältet Netto ápris med avseende på antal decimaler.

Fälten kan användas vid maskininläsning av fakturor med nettopriser där procentuella rabatter inte visas på blanketten, och där radens summa också kan skilja sig på decimalerna.

Om fältet är invalt på fakturablanketten kan en utjämningsrad förekomma där summan av rabatterna skiljer sig på decimalnivå i förhållande till fakturans nettobelopp.
Öreskorrigeringen mot fakturans totala netto gör att tjänster som validerar och kontrollräknar beloppen på öresnivå, också accepterar den differens som kan uppstå när Summa netto skiljer sig från det ordinarie fältet med radens summa.


Se även: