Inleverans - Prisuppdatering av strukturer

Winbas hjälp

Inleverans

Prisuppdatering av strukturprodukter i beställning

När en tidigare beställning väljs vid inleverans kan priser på färdiga strukturprodukter (tillverkning) ha förändrats med anledning av att ingående detaljers kostnad har ändrats. Priset på huvudprodukten stämmer i då inte överens med priset i beställningen. Om det finns inaktuella prisuppgifter i registrerade strukturprodukter i beställningen, visas dialogen Prisuppdatering av strukturprodukter i beställning.

Listan med strukturprodukter innehåller beställningens ingående strukturprodukter där priset inte överens jämfört med summan av detaljernas kostnad. Kolumnerna visar det befintliga priset i beställningen samt det nya priset framräknade priset på produkten. Kryssrutorna vid varje strukturprodukt ger möjlighet att välja bort enstaka rader för ändring.

Ändrade detaljer i struktur visar de detaljprodukter som har en förändrad kostnad i den huvudprodukt som är vald i listan med strukturprodukter. Detta innebär alltså att de detaljer som visas utgör underlaget för prisändringen i beställningen.

Högerklicka på listan med strukturprodukter för att skriva ut eller skicka den till Excel. Detsamma gäller listan med ändrade detaljer för den valda huvudprodukten.

Statusraden visar antal rader med strukturprodukter för ändring i beställningen. Den ger också möjlighet att avmarkera eller markera samtliga rader med strukturprodukter.

Ja - Ändra innebär att ändring av priser kommer att utföras på markerade rader.

Nej - Ändra inte betyder istället att men inga ändringar av priser utförs.

När prisuppdatering utförs kommer priser att ändras i strukturens färdiga huvudprodukt tillsammans med förändrade kostnader i underliggande detaljer i beställningen.


Fråga om prisuppdatering av strukturer är ett alternativ som ger möjlighet att stänga av eller aktivera dialogen för prisändringar i inställningar för inleveranser. Inställningen är normalt aktiverad för företag med strukturer av typen Inleverans.


Se även:

Vid utförande av Generell uppdatering av strukturer sker bl.a. en uppdatering av kostnader på detaljer som ingår i huvudprodukter.