Design av blanketter - Serviceorder

Winbas hjälp

Design av blanketter
Vanliga fält i blanketter

Utöver alla de vanliga fält som anges i Order och Följesedel, kan Serviceorder designas med ett antal fält unika för serviceorderns huvud.

Fält unika för Serviceorder

Uppgifterna används vid utskrifterna Inlämningskvitto / servicesedel samt Utlämningskvitto / följesedel.

I Utskrifter Administration väljs Order eller Följesedel för respektive utskrift och i efterföljande dialog Välj blankett väljs ordertyp 6 (Serviceorder).

När dialogen fält därefter väljs i designen av blanketten kommer fälten avsedda för serviceorder att visas tillsammans med ordinarie fält i blankettens Huvud.

Fält

Beskrivning

Anmärkning

Serv.BeställarID

Kundnummer om inställningen Beställare hämtas från kund används, annars Beställarens genererade ID-nummer.

Beror på Inställningar Order - Serviceorder.

Serv.Beställare

Beställarens namn.

Komplement till leveransadressens Leverans namn om man använder båda begreppen.

Serv.Best.Bes.adress

Beställarens besöksadress.

 

Serv.Best.Utd.adress

Beställarens utdelningsadress.

Komplement till leveransadressens Utd.adress.

Serv.Best.Postadress

Beställarens postadress.

Komplement till leveransadressens Postadress.

Serv.Best.Telefon

Beställarens telefon.

 

Serv.Serienummer

Serviceorderns serienummer om angiven på orderns huvud.

Serienummer på rader designas i rader.

Serv.Anmälantext

Serviceorderns text angiven i avsnittet Anmälan.

Skrivs i huvudet om så är angivet i Inställningar Order - Serviceorder.

Serv.Åtgärdtext

Serviceorderns text angiven i avsnittet Åtgärd. Används främst på Utlämningskvitto / följesedel.

Skrivs i huvudet om så är angivet i Inställningar Order - Serviceorder.

Serv.Åtgärdat.datum

Serviceorderns Åtgärdat datum angiven i avsnittet Åtgärd.

Det andra begreppet Åtgärdas datum designas med Leveranstid.

Se även: