Generell uppdatering av beställningspunkter

Winbas hjälp

Hittas under

Arkiv - Generell uppdatering - Beställningspunkter

Rättigheter

Supervisor eller WB-rättigheter

Det finns ett flertal formler framtagna bl.a. Wilsonformeln där syftet är att statistik skall styra framtida beställningspunkter. Wilsonformeln och liknande tekniker fungerar bäst som skräddarsydda lösningar för specifika verksamheter och Winbas Generell uppdatering av beställningspunkter kan då passa vissa typer av företag.

Generell uppdatering av beställningspunkter

Generell uppdatering av beställningspunkter använder befintlig statistik för att ta fram beställningspunkter för alla produkter i hela produktregistret som har en Ledtid i veckor registrerad.

Beställningspunkter på alla inaktiva produkter som har en angiven ledtid i veckor kommer att nollställas.

Övriga aktiva produkter som har en angiven ledtid kommer att uppdateras med en framräknad beställningspunkt. Beställningspunkten baseras på förbrukningen de under den senaste 12-månadersperioden i förhållande till systemdatum, i kombination med produktens Ledtid i veckor. Förbrukningen baseras på nuvarande lagersaldo och inköpsstatistik med eventuella ingående stukturdetaljer.

Exempel

Anmärkning

Förbrukningen är 1400

Det totala inlevererade antalet under 12 månader minus lagersaldot.

Ledtiden är 2 veckor

Ledtiden är registrerad på produkten under F3 - Övrigt.

Beställningspunkten blir 54

Snittet 26,9 ökat till närmaste heltal ger 27, multiplicerat med ledtiden blir 54

Säsongsorienterade produkter och liknade kan styras bort från hanteringen genom att utelämna ledtid på dessa produkter.

Om man avser att använda sig av säkerhetslager kan man förlänga produkternas Ledtid i veckor. Vid frågor om säkerhetslager eller andra lösningar kan våra utbildare komma med förslag framtaget just för Er verksamhet.


Se även: