Dialogen Leveranstid ligger utanför valt intervall

Winbas hjälp

Dialoger och Inställningar i Order / faktura
Beställning

Inställning

Vid t.ex. Beställning, Offertregistrering, Order / faktura eller transaktioner för dessa kan leveranstid anges. Leveranstid behöver inte anges, men om leveranstid anges ska denna ligga inom det intervall som är angivet i respektive inställning.

Registrering

Om den angivna leveranstiden är utanför det intervall, t.ex. ett inställt kalenderår eller en månad ges ett meddelande om detta. Förutom själva kontrollen av intervallet, fungerar förfarandet även som en inmatningskontroll för angivna siffror, på så sätt kan registrering av leveranstid i det korrekt inställda formatet säkerställas.

Om leveranstid är utanför det inställda intervallet, kan inte registreringen fortsätta utan att leveranstiden ändras.

Leveranstid måste alltid anges

Om administratören i samma avsnitt även har bestämt att leveranstid alltid ska registreras på t.ex. beställning eller kundorder visas dialogen om ingen leveranstid har angivit. Användaren som registrerar ordern måste då ange en leveranstid inom det bestämda intervallet innan ordern kan sparas.