Order - Kostnad

Winbas hjälp

Översikt över hur kostnad hanteras och visas vid försäljning.

Lagervärde

En produkts kostnad per styck (ákostnad) beräknas utifrån den lagervärderingsmodell som används.


Att använda kostnad

Nedan ges en översikt med avseende på vilka inställningar och alternativ som styr hanteringen av kostnad vid utleverans. I vissa fall kan den föreslagna ákostnaden förändras och i andra fall inte.

Beskrivningen berör registrering av produkt i transaktioner tillhörande:

Kostnad från produkt

På varje produkt finns alternativet Kostnad från produkt som anger om kostnad ska hämtas från produkt eller orderrad. Om alternativet Kostnad från produkt används kan inte kostnaden förändras på orderraden när produkten har valts, eftersom kostnaden ändå kommer att uppdateras vid fakturering. Alternativet ska inte vara markerat på produkten om förändring av ákostnad ska göras på orderrad.

Inställningar Order

I Inställningar Order återfinns de alternativ som styr hur kostnad ska hanteras generellt vid utleverans. Vilket alternativ som ska väljas varierar mellan olika företag och branscher.

Kostnad syns ej innebär att hanteringen av kostnad sker i bakgrunden obemärkt för användaren.

Kostnad syns men ändras ej visar den föreslagna kostnaden baserad på lagervärde, men den föreslagna kostnaden kan aldrig förändras.

Kostnad syns och ändras innebär att det är möjligt för användaren att både kunna se och även förändra den ákostnad som föreslås vid registrering.

Användare och rättigheter

Om alternativet Säljare i butik är satt i rättigheterna för användaren innebär detta vissa begränsningar för användaren med avseende på t.ex. kostnad. Kostnaden kommer i detta fall inte att synas, ej heller kunna förändras.

Snabbregistrering / Kassahantering

Om kassahantering används måste alternativet Visa kostnad vid kassahantering aktiveras, vilket om ákostnad respektive TG ska visas i fälten på skärmen och skärmlistan om den aktuella användaren är satt till Kassahantering.

Funktionen Dölj inpris, kostnad och TG

Funktionen Dölj inpris, kostnad och TG väljs in i Winbas knapprad eller placeras som en ikon på Winbas skrivbord. När funktionen väljs kommer alla uppgifter relaterade till inpriser och kostnader att döljas på skärmen. Knappen växlar mellan läge visa och dölj, vilket innebär att om knappen väljs igen, kommer inpriser och kostnader åter visas.

Förändra TG

Det är också möjligt att förändra TG på den enskilda ordertransaktionen och därmed förändra bruttopris eller rabatt. Funktionen kan användas för ej prissatta varor, eller när pris eller rabatt ska justeras i det enskilda fallet.


Slutsats. Vart och ett av dessa alternativ kan göra att förändring av ákostnad spärras vid registrering. Genom att skräddarsy dessa inställningar efter verksamhetens behov, kan kostnad hanteras på en mängd olika sätt för de användare som använder funktioner relaterade till försäljning.