Order - Varningen Summan är noll

Winbas hjälp

Dialoger och Inställningar i Order / faktura

När visas varningen

Varningen visas i samband med registrering av ordertransaktioner om summan på raden är noll, alternativt om radens pris är lika med noll beroende på inställningen Levererat antal sätts till Beställt antal. Syftet med varningen är att förhindra nollförsäljningar t.ex. när pris inte är angivet.

Om Levererat antal sätts till Beställt antal är aktiverad

Om inställningen Levererat antal sätts till Beställt antal är aktiverad kommer varningen att baseras på radens radsumma, som då utgör det registrerade antalet multiplicerat med pris och eventuellt fråndragen rabatt.

 

Varningen visas när summan är noll beroende på att antingen antal eller pris är lika med noll.

Om Levererat antal sätts till Beställt antal inte är aktiverad

Om inställningen Levererat antal sätts till Beställt antal inte är aktiverad kommer varningen istället att ta hänsyn till radens pris, då oavsett om det levererade antalet är noll. Detta för att slippa varningen i de fall ordern initialt enbart registreras med beställt antal och levererat antal fylls på i ett senare skede.

 

Varningen visas när summan är noll p.g.a. att priset är lika med noll.

Varningen kommer alltså i detta läge snarare att vara en prisvarning för är att förhindra nollförsäljningar, i synnerhet på produkter utan ett i förväg fastställt pris.