Order - Varningen TG lägre än procent

Winbas hjälp

Dialoger och Inställningar i Order / faktura

Aktivering

Varningen visas när inställningen Varning om TG lägre än angiven procent i Inställningar Order är satt till ja. Detta är enbart en varning, vilket innebär att registrering fortfarande kan fortsätta även om täckningsgraden är lägre än den procentsats som är angiven.

Varningen i Offertregistrering och Order / faktura

Varningen visas i samband med försäljning och registrering av t.ex. Offert eller ordertransaktioner där radens täckningsgrad i procent (TG) underskrider det i inställningen angivna procenttalet.

Varningen baseras på radens antal och radsumma, vilket i förhållande till radens ákostnad ger ett jämförande TG. Förutsättningen för att varningen ska visas är att ett antal är angivet och att raden har en kostnad. Varningen visas inte vid registrering av ett internuttag, d.v.s. när kundens momskod är Intern.


I Offertregistrering och Order / faktura besvaras varningen med Ja eller Nej:

Varningen i Kassa

Som standard visas varningen om inställd som ett meddelande i statusraden i Kassa, till skillnad från t.ex. Order / faktura. Vid behov kan varningen även anpassas till dialog där ok måste tryckas i kassan istället för meddelande i statusraden - i de fall varningen är generellt invald i inställningar för order.

Spärra registrering vid varning

Spärra vid varning

För att förhindra för höga rabatter kan varningen också ställas in som spärr. Spärren anger att registrering inte kan fortsätta och transaktionen inte kan sparas när täckningsgraden underskrider gränsen.

Spärr vid varning kan upphävas av administratör

Spärren kan då enbart upphävas av administratör i systemet. Försäljning med den lägre täckningsgraden kan alltså enbart göras av administratör som godkänner dialogen.