Utskrifter Administration - FTI-rapport

Winbas hjälp

Utskrifter Administration

Vid medlemskap i FTI (tidigare Repa) betalas en miljöavgift baserat på den typ av emballage produkterna har. Avgifter rapporteras kontinuerligt kvartalsvis eller månadsvis beroende på förpackningstypen.

Det är möjligt att ange upp till sex olika typer av emballage, som exempelvis; plast, wellpapp, plåt, glas m.m. och även vikten för varje typ per produkt. Detta görs under fliken F3 - Övrigt i produktkortet.

Urval

Period avser aktuell rapporteringsperiod, perioden visas även i rapportens huvud. Ange fr.o.m. period - t.o.m. period som rapporten avser. Välj ett intervall bland aktuella perioder i listan med Pil-ner eller skriv in ett valfritt rapporteringsintervall.

Kundgrupp. Det är också vid behov möjligt att begränsa rapporten baserat på urval per kundgrupp.

Kundnummer. Utöver urval på kundens nummer finns också möjlighet att göra ett eget urval från valfritt fält i kundregistret.

Använd t.ex. urval på kundens landskod vid behov av att ta ut rapporten för ett visst land i kombination med alternativet Exportförsäljning.

Alternativ

Inrikes. Reparapporten utgör en sammanställning av respektive emballagetyp baserat på sålt antal av produkten inom landet.

Exportförsäljning. Eftersom säljaren har rätt att återfå erlagd repaavgift på produkter sålda via utförsel / export, är det också möjligt att välja en sammanställning över detta som ett alternativ.

Enbart produkter med FTI-värde innebär att bara produkter med redovisade FTI-vikter under perioden inkluderas i rapporten. Vikten baserat på försäljningens antal kan då förekomma i någon av kolumnerna Vikt 1 t.o.m. Vikt 6 beroende på emballagetyp.
Alternativet är från början påslaget. Ska istället hela sortimentet skrivas ut med avseende på försäljning inom perioden är det möjligt att välja bort alternativet.

Enbart kunder med avgift. I de fall man tar betalt för FTI-Avgift via alternativet Avgift på kundkortet, finns möjlighet att enbart inkludera dessa kunder i rapporten.
Alternativet Enbart kunder med avgift betyder att bara kunder med Avgift ikryssad tas med i rapporten. Andra kunder som kanske betalar sina miljöavgifter själva inkluderas då inte i urvalet. Om alternativet används kommer det också att föreslås automatiskt när rapporten körs nästa gång.


Avgift på produkt

Om man inte avser att låta repaavgifter ingå i produktens pris, är det istället möjligt att använda produktens Avgift för detta.

Debiterbar FTI-avgift på fakturan

Följande avsnitt beskriver ett sätt för hur man kan gå tillväga för att få en debiterbar FTI-avgift på fakturan.

  1. Läs ut produkten och respektive fält som kolumner till ett excelblad.

  2. Beräkna vikt multiplicerat med ápris i Excel och skapa en summakolumn där de olika materialvikterna gånger ápriser summeras.

  3. Läs tillbaka Excelbladet och då bara produktnummer och summakolumnen med hjälp av Inläsning av prislistor.

  4. Designa ut avgiftkolumnen på berörda blanketter och sätt ledtexten FTI-avgift längst ner på fakturan.


Se även: