Valutatabell - Valutauppdatering via Internet

Winbas hjälp

Valutatabell

Valutauppdatering

Varje dag kl. 11.00 hämtas den dagsaktuella valutan till Winbas Internetserver. Via rutinen Valutauppdatering kan man sedan med en enkel knapptryckning läsa in aktuella valutor till Winbas Valutatabell. Man kan m.a.o. få en daglig uppdatering av valutatabellen utan onödigt manuellt arbete.

Vad krävs för att kunna använda valutauppdatering

  1. För att använda funktionen krävs en giltig licenskod för Winbas.

  2. Man behöver kunna vara uppkopplad mot Internet på den dator där funktionen ska användas.

Valutauppdatering via Internet är aktiverad både när grundvaluta SEK är vald i inställningar för systemvaluta och även när annan systemvaluta används, såsom t.ex. EUR.

De valutor som uppdateras är de som finns upplagda i valutatabellen och som man arbetar aktivt med. Det är onödigt att ha valutor upplagda i Winbas valutatabell som aldrig används. Vid uppdatering påverkas både köp och säljkurser.

Efter utförd valutauppdatering visas datum för kurserna i huvudfönstrets statusrad. På detta sätt kan man kontrollera när kurserna på servern senast uppdaterades. Om uppdatering sker på morgonen kommer gårdagens datum att visas annars bör dagens datum visas under vardagar.

Vad har man för nytta av valutauppdatering

Valutatabellen har en viktig roll i Winbas. Alla priser, order och fakturor arbetar med aktuella köp och säljkurser vilket innebär att både kostnader och intäkter alltid konverteras till SEK genom valutatabellen. Om valutan är inaktuell, hamnar en del av täckningsbidraget som valutavinst eller valutaförlust vilket innebär att den korrekta valutavinsten eller valutaförlusten är svår att utläsa i redovisningen. Likaså återfinns en valutaförändring vid utskrift av Kundreskontra och Leverantörsreskontra för att visa skillnaden mellan registrerad kurs och dagens aktuella kurs. M.a.o. så fort man säljer eller köper in något i en utländsk valuta, räknas allting om till SEK genom valutatabellen.

Kontakta support@winbas.com för ytterligare information om valutauppdatering via Internet.


Tjänsten Valutauppdatering kräver att drivrutinen för MSXML2 finns installerad på datorn. Drivrutinen installeras med Internet Explorer 6.0 eller senare, varför IE6 eller annat paket innehållande msxml2.dll måste vara installerat på datorn där tjänsten används.