Lagerjustering - Kontering vid lagerbokföring

Winbas hjälp

Lagerjustering

I de fall lagerbokföring används kan en bokföringsverifikation skapas automatiskt med värdet av justeringen på produkter märkta för lagerbokföring. Värdet motsvarar då den kostnaden för produkterna som också lagras i statistiken när lagerjusteringen avslutas.
Det är då möjligt att koppla bort hanteringen kring lagerbokföring vid lagerjustering när detta bokföringstekniskt hanteras på annat sätt. Inställningarna för detta görs i avsnittet Inställningar för produkter.

En minskning av lagret konteras då på samma sätt som vid försäljning där lagerkontot krediteras mot varukostnad enligt konton som är eventuellt finns angivna på produktgruppen, eller enligt inställningar om lagerkonton saknas på gruppen.

Dialogen Kontering av lagerjustering vid lagerbokföring

Registrera

Väljs knappen Registrera kommer verifikationen att skapas med den föreslagna verifikationsnummerserien och föreslaget bokföringsdatum. Verifikationsnummerserien föreslås på grundval av vilken serie man tidigare har använt och bokföringsdatum baseras på det sist registrerade verifikatet i den angivna serien.

Registrera Inte

Registrera inte betyder att ingen verifikation kommer att registreras. Kontering kommer inte att utföras och måste då istället ske manuellt vid ett senare tillfälle.

Observera att om konteringen inte utförs uppstår motsvarande differens mellan bokföring och lagervärdering.

Ändra

Genom att välja knappen Ändra finns möjlighet att ändra verifikationsserie och bokföringsdatum. Om verifikationsserie ändras, kommer denna serie att föreslås nästa gång utskriften utförs och bokföringsdatum föreslås på grundval av den nya serien.

Verifikationsserie kan väljas utifrån de serier som är angivna i Inställningar Bokföring - Serier.

Bokföringsdatum

Bokföringsdatum registreras innevarande räkenskapsår motsvarande dagens datum (systemdatum) och alltså inte bokföringens räkenskapsår. Vid ej obruten serie kommer dagens datum att föreslås som bokföringsdatum för lagerjusteringen.

Det är inte tillåtet att använda ett datum som är tidigare än det sist registrerade bokföringsdatumet i den angivna serien beroende på om serien är inställd som obruten. Möjligheten finns då att använda en annan serie, för att få verifikationen på önskat datum.

Skriv ut verifikation

Är alternativet Skriv ut verifikation aktiverat kommer en direktutskrift av den skapade verifikationen att ske till skrivare eller bildskärm med utseende enligt inställningar gjorda för Verifikationslista i Utskrifter Bokföring. Alternativet Skriv ut verifikation är enbart aktiverat om bokföringens räkenskapsår är inställt till innevarande kalenderår (eller brutna år) med avseende på dagens datum.

Utskriften görs till skrivare inställd för Verifikationslista.

Utskriften förhandsgranskas på bildskärm.


Se även: