Moms vid exportförsäljning

Winbas hjälp

Hittas under

Arkiv - Inställningar Produkter

Hittas under

Arkiv - Inställningar Order

Hittas under

Landskoder

Rättigheter

Supervisor eller WB-rättigheter

Utöver de ordinarie tre momssatserna vid inrikes försäljning, kan ytterligare momssatser registreras vid exportförsäljning. Momssatser vid exportförsäljning används för kunder med momskod Export och avser utförsel inom EU och exportförsäljning. I förekommande fall kan också exportförsäljning ske till kunder med momskod Moms ingår, vilket innebär att priset är inklusive den utländska momsen.

Efter ordinarie moms 1 - 25 %, moms 2 -12 % och moms 3 - 6 % följer momskoder reserverade för export med start från momskod 4.

Dialogen

Bläddra ner för att registrera upp till 20 olika momssatser för att använda t.ex. vid e-handel.

Vid exportförsäljning anges momssatsen för det land som avses tillsammans med en benämning för att aktivera momskoden.

Benämning används för att kunna identifiera momsen och kan t.ex. sättas till det avsedda landet. Benämning kan också vara flera länder eller region som delar samma momssats, förutsatt att samma konton då används för alla länder. I detta fall kan resultatenhet på kunden användas för att följa upp försäljning till varje enskilt land.

Moms % avser den momssats som ska användas vid beräkningen av den utgående momsen för det aktuella landet.

Försäljningskonto motsvarar de konton som ställs in i Förslag vid ny produktgrupp och på produktgrupper. Angivet försäljningskonto kommer då att användas istället för angivna konton för Utförsel inom EU och Export ej EU som annars används vid exportförsäljning.

Utgående momskonto. Därtill anges även det konto som ska användas för redovisning av utgående moms vid försäljningen.

Landskoder

Registrerade momskoder anges i Momskod export på landskoden för det aktuella landet. När en momskod har angivits på landet kommer momssatsen och registrerade konton att användas. Detta istället för ordinarie konton för Utförsel inom EU och Export ej EU från produktgruppen eller inställningar.

Order och transaktioner

Orderhuvud och blanketter

Det totala momspliktiga beloppet och momsbeloppet baserat på momssatsen visas i orderhuvudets summarad på samma sätt som vid vanlig inrikes försäljning. På försäljningsblanketter visas momspliktigt belopp och momsbeloppet, också tillsammans med Momssats om fältet är invalt. På motsvarande sätt visas också beloppen i fälten Momspliktigt 1 och Momsbelopp 1.

Transaktioner i exportorder

När en transaktion registreras på en kund med landskod kopplad till exportförsäljning kommer momskod och försäljningskonto att registreras på transaktionen. I de fall inställningar tillåter ändring av momskod på ordertransaktioner, kan inte momskoden ändras till en annan moms.

Momssatser i EU-länderna

EU-land

Landskod

Normal 1

Låg 3 / 2

Österrike

AT

20

10 / 13

Belgien

BE

21

6 / 12

Bulgarien

BG

20

9

Cypern

CY

19

5 / 9

Tjeckien

CZ

21

10 / 15

Tyskland

DE

19

7

Danmark

DK

25

-

Estland

EE

20

9

Grekland

EL

24

6 / 13

Spanien

ES

21

10

Finland

FI

24

10 / 14

Frankrike

FR

20

5,5 / 10

Kroatien

HR

25

5 / 13

Ungern

HU

27

5 / 18

Irland

IE

23

9 / 13,5

Italien

IT

22

5 / 10

Litauen

LT

21

5 / 9

Luxemburg

LU

17

8

Lettland

LV

21

12 / 5

Malta

MT

18

5 / 7

Nederländerna

NL

21

9

Polen

PL

23

5 / 8

Portugal

PT

23

6 / 13

Rumänien

RO

19

5 / 9

Sverige

SE

25

6 / 12

Slovenien

SI

22

9,5

Slovakien

SK

20

10