Design av blanketter - Samlingsfaktura

Winbas hjälp

Att välja in fält
Vanliga fält

Inställningar Order - Huvudinställningar
Samfakturering


Samlingsfaktura typ 8

Om inställningen för att skapa samlingsfakturor är satt till En faktura per kund innebär detta att inneliggande order till samma kund slås samman och skapar en faktura av flera order till samma kund. Varje faktura består därefter alltså av en eller flera order till den aktuella kunden. Detta innebär att fakturan designas efter fakturatyp 8 Samlingsfaktura.

Underrubriker på samlingsfaktura

Eftersom en faktura av typen samlingsfaktura kan innehålla flera ingående order, kan varje order innehålla unika uppgifter såsom t.ex. Vår referens eller Er referens. Detta innebär att dessa fält även kan väljas in på radnivå som underrubriker i blankettens design.

Fälten från själva ordern på samlingsfakturan heter då t.ex. Er referens – Rubrik och utgör en rubrik innan raderna i respektive order på fakturan enligt figuren nedan:

 

Följande fält kan ingå som underrubriker vid design av samlingsfaktura.

Fält som underrubriker

 

Ordernr - Rubrik

Leverans namn - Rubrik

Vår referens - Rubrik

Vår ref. telefon

Er referens - Rubrik

Vår ref. e-mail

Godsmärke - Rubrik

Orderdatum - Rubrik

Leveranstid - Rubrik

Expedierad av - Rubrik

Restorder - Rubrik

Webordernr - Rubrik

Er order - Rubrik

Transportsätt - Rubrik

Telefon och E-mail till Vår referens avser uppgifterna registrerat på användaren i Användare och rättigheter.

Koppla bort rader på samlingsfaktura

En samlingsfaktura kan även skrivas ut med enbart rubrikraderna och inte de specifika detaljerna i fakturaraderna.

Genom att koppla bort inställningen Specificera rader på faktura, skrivs enbart underrubriker för varje ingående order ut på blanketten vid utskriftstillfället. När alternativet väl är bortkopplat skrivs inte de vanliga fakturaraderna ut på blanketten, utan endast rubrikraderna som hör till samlingsfakturan, samt summan av raderna vilken designas med ordinarie summafält i blankettdesign.


Notera att det alltid är uppgifterna på själva ordern som används på fakturan, det går alltså inte att ändra t.ex. referensen på kunden i efterhand när samfakturering väl har utförts. Detta gäller både samlingsfakturans rubrikrad samt motsvarande uppgifter i blankettens huvud och avser alla typer av samfakturering.