Söklista fakturor - Exempel ordernummer

Winbas hjälp

Söklistor
Söklista fakturor

Genom att använda söklistor, exempelvis den som visar fakturor - kan förekomst av en viss faktura hittas med hjälp av att välja in ett visst önskat begrepp i söklistan. I detta exempel väljs ordernummer in, för att sedan hitta en fakturerad order med ett visst ordernummer.

  1. Börja med att välja Kunder från skrivbordet, knappraden eller genom att trycka tangenterna Shift+F5.

  1. Om fönstret Kunder redan är öppet och har en kund framme tryck Avbryt för att inte längre visa kunden. När kundbilden är tom väljs alternativet Fakturor längs ner till vänster i skärmbilden.

    Detta val innebär att alla fakturor visas, hade en kund varit uppe - hade istället enbart denna kunds fakturor visats.

 

  1. När söklistan är öppen används höger musknapp för att högerklicka i listan. Välj sedan det första alternativet Anpassa kolumner i skärmlista. Bläddra till slutet av tillgängliga kolumner och välj in Ordernummer i listan, tryck därefter OK.

  2. Nu visas ordernummer för samtliga fakturor, det kan hända att man får dra lite i kanterna på rubrikerna för att ge plats åt kolumnen - alternativt bläddra med den horisontella rullningslisten.

 

  1. Klicka därefter på rubriken Ordernummer för att sortera på begreppet. Nu kommer listan att vara sorterad på ordernummer.

  2. När listan är sorterad på en kolumn, innebär detta även att man kan registrera in ett begrepp i sorteringsordningen. Slå in alla siffror i ordernumret får att gå till den aktuella fakturan med angivet ordernummer.


Spara utseende. Om kolumnen ordernummer ska vara permanent med i denna söklista, väljs alternativet Spara utseende faktura, och kolumnen kommer automatiskt att visas nästa gång söklistan för fakturor öppnas. Denna inställning gäller då enbart för den inloggade användaren.

Skriv ut. Om fakturan ska granskas på bildskärm eller skrivas ut på skrivare finns även dessa alternativ tillgängliga genom att högerklicka på raden med den aktuella fakturan.

För ytterligare information om söklistor med knapplista och direktutskrifter, se avsnitt med utgångspunkt från: