Utskrifter Administration - Prislistor

Winbas hjälp

Utskrifter Administration

Utskrift av de prisuppgifter som finns angivna på produkten eller i en specialprislista. Begränsa utskriften från produktregistret genom att ange intervall för produktgrupp eller produktnummer, alternativt intervall för specialprislista om sådana ska skrivas ut.

Genom att ange ett eget urval på valfritt begrepp i produktregistret, istället för standardalternativet produktgrupp, kan utskrift göras vid val av ordinarie in- och utpriser från produkten. Detta innebär prislistor kan väljas baserat på t.ex. prisgrupp, alternativ grupp, eller inom ett intervall av leverantörer, leverantörens artikelnummer, eller i ett visst intervall på själva priset.

Figuren kommer att skapa en rapport med alla produkter som har ett utpris mellan 500 och 1000 i prislista 1.

För att produkter ska inkluderas i utskriften, ska dessa vara märkta med inställningen Prislista i fliken Övrigt på produktbilden beroende på alternativet Enbart prislista.

Inpris, Vägt inpris och Kalkylpris

Beroende på vilka fält som är angivna i Design av listor och rapporter, skrivs produktens benämning och den angivna prisuppgiften ut.

Specialprislistor

Vid utskrift av specialprislistor, består rubriken av specialprislistans namn i benämningsfältet följt av prislistans giltighetstid avseende leveranstid eller orderdatum. Utskriften specificerar sedan de ingående transaktionerna i respektive specialprislista med sidbrytning efter varje specialprislista.

Utpris 1 till 9

Om någon av utpriserna i produktens prislista väljs skrivs istället utpriset på rapporten. Sortering av grundprislista baserat på produkternas prisuppgifter kommer att ske per produktens grupp, placeringsnummer och produktnummer.

Enbart prislista. Normalt skrivs utpriser för produkter märkta Prislista ut på rapporterna för de olika prisuppgifterna på produkten. Genom att avmarkera alternativet Enbart prislista på någon av rapporterna för uppgifter kring inpriser eller Utpris 1 till 9 kan även produkter som inte är märkta Prislista skrivas ut. Använd alternativet i de fall begreppet Prislista används i andra sammanhang, såsom att bestämma vilka artiklar som ska visas i en webshop.

Om det finns inaktiverade produkter i sortimentet undantas de från rapporten när prislistan skapas.

Enbart aktiva produkter är från början påslagen och kan vid behov kopplas bort i de fall även inaktiva produkter ska inkluderas i rapporterna. Enbart aktiva produkter gäller då rapporter för alla prisuppgifter från produktkortet, samt även produkter som ingår i rapporter för specialprislistor.

Kolumnen Kvantiteter

På samma sätt som att registrerade kvantitetsbaserade priser och rabatter kan väljas in t.ex. i skärmlistan i specialprislistans transaktioner, kan kvantiteter också väljas in som kolumn i rapporten Prislistor.

Då rapporten kan visa ett antal olika typer prisuppgifter, kommer kolumnen att innehålla följande beroende vad som har valts:

Inpriser. Definierade kvantitetsbaserade priser och rabatter vid inköp från leverantör, registrerade i Leverantörspriser enligt avtal med leverantören. Alltså kvantiteter som används t.ex. vid Beställning eller Beställningsunderlag.

Specialprislistor. Registrerade kvantitetsgränser, priser och rabatter som används vid försäljning när specialprislista aktiveras för kunden.

Utpris 1 till 9. Vid utskrift av någon av produktens ordinarie prislistor kommer kvantitetsgränser och rabatter angivna på produkten att visas i rapporten.

Välj produkter / specialprislistor för utskrift

Välj produkter för utskrift. Om alternativet väljs visas en dialog som ger möjlighet att välja bort enskilda produkter eller transaktioner i specialprislista från det föreslagna urvalet.

Genom att avmarkera eller markera en eller flera rader kan prislistan på detta sätt begränsas ytterligare jämfört med det angivna urvalet. Om t.ex. en eller flera specialprislistor har valts för utskrift, kan enskilda transaktioner i specialprislistan väljas bort.

Bocka av en eller flera produkter genom att klicka på raden i prislistan. Genom att bocka av rader, exkluderas dessa produkter från utskriften. Från början är alla rader i urvalet markerade för utskrift.

Välj inga / välj alla

Använd knappen Välj inga för att bocka av samtliga rader i urvalet. Eftersom alla rader i listan från början är markerade, kan knappen användas för först avmarkera alla rader, och sedan istället välja in de produkter eller specialpriser som ska skrivas ut.

Knappen har en växlingsfunktion liksom kryssrutorna listan. När funktionen Välj inga har valts ändras funktionen till Välj alla för att istället kunna välja alla rader i listan och på detta sätt även återgå till ursprungsläget.

Tips för hantering med tangentbord

Piltangenter. Bocka på eller av rader med hjälp av muspekaren eller använd tangenten Pil-ner för att flytta till nästa rad och tangenten mellanslag för att bocka på med hjälp av tangentbordet.

Shift-tangenten. Genom att först markera eller avmarkera en rad och sedan hålla ner Shift-tangenten och klicka på en annan rad kan flera kryssrutor markeras eller avmarkeras samtidigt.


För ytterligare rapporteringsmöjligheter se avsnittet: