Projekt - Övrigt

Winbas hjälp

Översikt Projekt

Fliken Övrigt innehåller information om eventuella kunduppgifter som används i samband med fakturering i vidaredebitera tid. Vissa uppgifter kan även användas när nya order skapas i t.ex. Order / faktura.

Kundnummer

Är det meningen att upparbetad tid/tidrapporter ska faktureras kund, ska kundnumret vara angivet här. Skriv ett nummer eller söknamn eller använd söklistan för att ta fram kund en befintlig kund, nya kunder registreras i avsnittet Kunder.

Senast använda kund

De senast använda kunderna visas i en snabbmeny med de sista aktuella kunderna där den senast använda kunden visas överst i listan. Välj bland de senast använda kunderna med symbolen Pil-höger eller tangenterna Alt+Pil-höger t.ex när en kund nyligen har registrerats i kundregistret.

Er referens

Er referens avser vem som är kontakt hos kunden i det aktuella projektet. Skriv en valfri referens eller välj något av namnen som finns i sökregistret innehållande kundens registrerade referenser. När en kund väljs in på ett projekt kommer också kundens huvudreferens automatiskt att föreslås som Er referens på projektet.
Denna referens kommer i första hand att användas vid fakturering i Vidaredebitera tid. Om referens saknas på projektet, kommer också huvudreferens på kunden att användas.
Er referens skrivs även ut på Projektrapport och kan även användas på nya order (se nedan).

Godsmärke

I de fall en godsmärkning anges kommer denna att användas i samband med fakturering i Vidaredebitera tid. Uppgiften kan även användas på nya order (se nedan).

Er order

Er order kommer även denna att användas i samband med i Vidaredebitera tid, eller när nya order skapas i Order / faktura.

Betalningsvillkor

I fältet Betalningsvillkor kan man skriva valfri text. Texten skrivs ut på Projektrapport.

Summering vid faktura

Det finns tre alternativ att välja på vad gäller fakturans innehåll och utseende.

När fakturering utförs i rutin Vidaredebitera tid föreslås det valda alternativet på projektet, men det går även att ändra för den aktuella fakturan vid det enskilda tillfället.

Leveransadress

Uppgifterna om leveransnamn, utdelningsadress och postadress används främst i informativt syfte, men kan även föreslås på en ny kundorder när projektet väljs för registrering.

En leveransadress kan också sparas direkt när kunden ingår i ett projekt. Använd alternativet för att undvika omvägen via kundkortets leveransadresser när ändringar har gjorts i en befintlig adress, eller när en ny adress har registrerats i projektet. Den nya adressen kommer då att registreras bland kundens Leveransadresser.

Anpassa leveransadress

Normalt visas namn och adressuppgifter när leveransadressen tas fram på i ett projekt. Genom att anpassa leveransadress, kan även referens, telefon, e-mail och leveransinformation visas, och även förändras i det enskilda projektet.

Klicka på knappen pil-ner i rubriken för att välja in eller välja bort uppgifter i avsnittet. Om flera fält än de som finns i standardutförandet har valts in, visas en rullningslist.

För att undvika att behöva använda rullningslist för att bläddra ner, kan fönstret förändras i höjdled vilket gör att alla valda uppgifter kan visas.

Order / faktura

Följande inställningar gäller vid registrering i orderrelaterade rutiner såsom Offertregistrering, Order / faktura, Serviceorder eller Kassa. Om Kassa används krävs då att Projekt har anpassats in i kassans kunduppgifter.

Föreslå kund och adressuppgifter när projektet väljs vid registrering

Alternativet kan anges på projektet och innebär att när projektet väljs t.ex. i Order / faktura, kommer kunden angiven på projektet, leveransadress m.m. automatiskt att fyllas på ordern. Ingen kund behöver anges innan, utan utgångspunkten för registrering blir istället projektbegreppet.

Fönstret Order / faktura är öppnat för registrering av ny order och ingen kund är vald. Ett projekt där alternativet används väljs i skärmlistan över befintliga projekt. Därefter kommer kunden och övriga uppgifter att fyllas på den nya ordern.

Exempel på hantering i Order / faktura när alternativet används på ett projekt:

Scenario

Projektet väljs

Order / faktura öppnas blank och ingen kund är vald.

Kund och övriga uppgifter föreslås på ordern när projektet väljs.

En (annan) kund är redan vald, men ordern har inte sparats.

En dialog kommer att fråga om kunden ska bytas till kund angiven på projektet.

En tidigare sparad order tas fram.

Reglerna för Tillåt byte av kund på befintlig order i inställningar order kommer att gälla och dialog med fråga om byte av kund kommer då eventuellt att visas.

Utöver kundens ordinarie uppgifter såsom nummer och namn, kommer följande att föreslås till ordern när alternativet är aktiverat:

Er referens

Er order

Godsmärke

Leveransadress

Aktivera prislistor om andra än kundens vid t.ex. Order / faktura:

När något följande begrepp finns angivna på ett projekt som sedan används vid t.ex. en order, kommer priser angivna i dessa prislistor istället för själva kundens prislistor att användas.

Prislista avser produktens grundprislista och kommer, om aktiverad att ersätta kundens grundprislista på ordern.

Specialprislista är en prislista tidigare definierad i Specialprislistor. Denna kommer att ersätta eventuella specialprislistor på kunden enligt reglerna för Priser och rabatter, förutsatt att produkten eller produktgruppen ingår i specialprislistan.

Generell rabatt i % ersätter eventuell generell rabatt på kunden och föreslås på varje orderrad vid t.ex. Offertregistrering eller i Order / faktura.

Notera att en eventuell kampanjprislista på kunden fortsätter att gälla även för projektet. I övrigt gäller principen att prislista angiven i projekt slår ut motsvarande prislista på kunden. Detta betyder att priset kommer att sättas enligt följande prioritering:

  1. Kampanjprislista på kunden om produkten ingår i kampanjprislistan.

  2. Specialprislista angiven på projekt om produkten ingår, annars specialprislista 2 och specialprislista 1 på kunden i angiven ordning.
  3. Prislista på projekt om angiven, annars prislista på kund.