Systemöversikt Winbas

 

Winbas hjälp

Winbas är ett system utvecklat för att passa för grossist/handel, entreprenad samt tillverkande företag. Genom att använda verktyg och komponenter från Microsoft har vi skapat ett gränslöst affärssystem både för dagens och morgondagens Windowsmiljö. 

Redovisning 

  Inventarieregister
  Resultatenheter
  Specifikationer
  Antalsredovisning
  Projektuppföljning

Winbas Bokföring 

Kunder/Kundreskontra

  Detaljstatistik
  Integration/redovisning
  Retroaktiv reskontra
  Valutahantering
  Periodstatistik
  Kravhantering
  Autogiro
  EU-rapporter

Översikt Kunder 

Leverantörsreskontra

  Detaljstatistik
  Integration/redovisning
  Retroaktiv reskontra
  Valutahantering
  Periodstatistik
  In/Utrikes betalningar
  Attesthantering

Översikt Leverantörsreskontra 

Serviceorder/Fakturering

  Valutahantering
  Koppling mot lager
  Serviceplanering
  Handdatorstöd

 Serviceorder

Produkter/Lager

  Detaljstatistik
  In/utleveranser
  Alternativa lager
  Batchhantering
  Serienummerhantering
  Flera prislistor
  Kundunika priser
  Valutahantering
  Språkhantering
  Strukturhantering
  FTI-hantering
  EU-rapportering
  Alternativa produktnummer
  Alternativa leverantörer
  Alternativa enheter
  Prislistinläsning
  Handdatorstöd

Översikt Produkter 

Tidsregistrering/Fakturering

  Prislista per anställd/projekt
  Valutahantering

Översikt Projekt 

 Transportsedel/Fakturering

  Åkaravräkning
  Valutahantering

Översikt Transporter 

Leverantörsorder

  Restorderhantering
  Fri design av blanketter
  Valutahantering

Beställning 

Order/Fakturering

  Restorderhantering
  Avropsorder
  Fri design av blanketter
  Koppling leverantörsorder
  Valutahantering
  Handdatorstöd
  Kontantförsäljning

Översikt Order / faktura 

Säljstöd

  Integration / administration
  Koppling mot Excel / Word
  Koppling mot Outlook
  Dokumenthantering
  Projekthantering
  Kalenderfunktion
  Aktivitetshantering

  Mail och gruppmail

Winbas Säljstöd 

  Beskrivning av Winbas Säljstöd Översikt Administration Winbas Bokföring Dokumenthantering i Winbas Säljstöd Winbas och Excel Brygga mellan Winbas och Webshop Winbas Säljstöd och Outlook Inläsning av produkter och prislistor Winbas och handdator Gå till www.winbas.com