Produkter Prisändringsdatum

Winbas hjälp

Prisändringsdatum på Produkt sätts med automatik när Utpris1 till 9 ändras, detta också beroende på inställningar. Funktionaliteten innebär också att ändring av produktens Inpris och Vägt inpris ska ligga till grund för prisändringsdatum.

I följande funktioner sätts Prisändringsdatum automatiskt till systemdatum / dagens datum:

Produkt

Sätts automatiskt till systemdatum när utpriser ändras, eller inpris / pålägg ändras. Om fältet Prisändringsdatum ändras samtidigt till annat datum, sätts detta datum.

Om ändring av leverantör skulle ske via Leverantörspriser kommer även detta att innebär förändring av Prisändringsdatum.

Inläsning av prislistor

Prisändringsdatum sätts till dagens datum eller från uppgift i fil.

Generell prisändring

Sätts till systemdatum när utpris 1 till 9 sparas till produkt.

Generell uppdatering av priser från leverantör

Sätts till systemdatum om något utpris är valt för uppdatering.


Generell uppdatering av strukturer

Sätts till systemdatum om Inställningar Administration - Produkter - Summera utpris (1-9) vid struktur.

I de fall inpris eller Vägt inpris ligger till grund för prisändringsdatum, kommer också t.ex. uppdatering av inleverans automatiskt att sätta prisändringsdatum på berörda produkter. Detta gäller också när kopplade prislistor används, där t.ex. inpris ligger till grund för ett utpris.


Se även: