Menyn Skifta utskriftsläge eller ändra utskriftsstatus

Winbas hjälp

Menyn för att skifta utskriftsläge eller för att ändra status för tidigare utskriven nås genom att klicka på symbolen för direktutskrift i följande rutiner:

Offertregistrering

Serviceorder

Order / faktura

Beställning

Skifta utskriftsläge växlar mellan utskrift till skrivare och bildskärm.

Ändra utskriftsstatus ändrar en tidigare utskriven blankett till status Inte tidigare utskriven.

Ändra EDI-status ändrar en tidigare skickad EDI-blankett till status Inte tidigare skickad.

Ändra webordernummer möjliggör manuell registrering av ordernummer från webshop.

Utskriftsordning vid flera direktutskrifter.

Backa delleveranser tar bort tidigare registrerade delleveranser på ordern.

Öppna arkiverade blanketter från Blankettarkivet.

Skifta utskriftsläge

Direktutskrifter av blanketter i samband med att man sparar en offert, order, serviceorder eller beställning skrivs traditionellt ut till skrivare. Genom att klicka på symbolen för direktutskrift i respektive rutin, kan utskriftsläget istället ändras till bildskärm.

Utskriftsläget till skrivare eller bildskärm kommer att ligga kvar på skärmen tills en eventuell ändring till föregående läge görs. Om man t.ex. har valt att förhandsgranska beställning på bildskärm, kommer förhandsgranskning alltid att ske i rutinen Beställning tills utskriftsläget skiftas tillbaka.

Om utskrift till bildskärm har valts för att förhandsgranska blanketten innan den skrivs ut, och blanketten därefter skrivs ut från själva bildskärmsutskriften, bör inställningen Sätt blankett till 'utskriven' efter utskrift från bildskärm vara aktiv i Inställningar Blanketter för att blanketten ska betraktas som utskriven.

Tips flera blanketter samtidigt

Om flera blanketter skrivs ut samtidigt vid direktutskrift, kommer flera blanketter att skapas och fönstren med de olika utskrifterna ligga över varandra. I detta fall kan funktionen Utskrifter sida vid sida användas genom att högerklicka på den översta blanketten.

Ändra utskriftsstatus

I menyn ges även möjlighet att ändra status för tidigare utskrivna blanketter i den berörda rutinen. Begreppet Tidigare utskriven används för att särskilja redan utskrivna blanketter t.ex. i Utskrifter Administration och i vissa fall även för att framställa ett Disponibelt saldo för en produkt som ingår i blanketten.

Om man t.ex. har en tidigare utskriven följesedel, kan man backa status så att denna inte längre betraktas som tidigare utskriven, t.ex. vid utskrift av Ej tidigare utskrivna i Utskrifter Administration.

På samma sätt kan man även växla tillbaka, så att en ej tidigare utskriven blankett kan betraktas som utskriven.

Ändra EDI-status

I de fall EDI-blanketter används för t.ex. orderbekräftelse eller beställning kan statusen för om blanketten är skickad förändras på motsvarande sätt. Begreppet EDI är skickad används för att särskilja redan skickade blanketter vid överföringar med EDI.

Ändra webordernummer

Ordernummer från webshop i Order / faktura som t.ex. visas i fönstrets namnlist efter att ordern har valts, kan läggas till eller förändras på befintlig kundorder. Numret kan t.ex. behöva läggas efter en manuell hantering av en kundorder där t.ex. xml-filen varit felaktig eller innehållit felaktigt upplagd data.

Efter ändring sparas det nya numret och visas i fönstrets namnlist och i statusraden. Webordernr kan även väljas in söklistan för order och även skrivas ut på försäljningsblanketter.

Utskriftsordning

Vid flera direktutskrifter är det möjligt att ändra i vilken ordning de olika blanketterna skrivs ut. Alternativet Utskriftsordning visar dialogen för att ändra utskriftsordningen vid flera samtidiga direktutskrifter.

Välj en blankett i listan och använd knapparna för att flytta upp eller flytta ner blanketten i utskriftsordningen.

Backa delleveranser

Om delleveranser finns registrerade på en order i Order / faktura eller Serviceorder kommer alternativet Backa delleveranser vara aktiverat i menyn. Funktionen innebär att t.ex. Tidigare levererat antal nollställs på ingående ordertransaktioner samt att listan över utförda delleveranser på varje transaktion tas bort. Se följande avsnitt för ytterligare information:

Rättigheter för att ändra utskriftsstatus / EDI-status

Funktionen för att Ändra utskriftsstatus eller status för EDI kräver rättighet för utskrift av den berörda blanketten angiven i avsnittet Utskrifter Administration i Användare och rättigheter för t.ex. Order eller Följesedel. Detsamma gäller alternativet Backa delleveranser som följer rättigheten Följesedel.

Öppna blankett från blankettarkivet

Genom att klicka på symbolen för direktutskrift är det möjligt att ta fram en tidigare utskriven blankett från Blankettarkivet. De blanketter som finns lagrade kommer också att vara aktiverade och möjliga att välja i menyn. Använd funktionen för att titta på eller skriva ut en tidigare utskrift av t.ex. orderblanketten eller en tidigare version av följesedeln. Se följande avsnitt för ytterligare information: