Leverantörer - Söklista fakturor

Winbas hjälp

Leverantörer - Huvud
Söklistor

Som ett komplement till att välja knappen F6 - Fakturor för en enskild leverantör, kan en söklista med alla leverantörsfakturor väljas för vidare sökningar och avstämningar.

Till vänster om statistikuppgifterna på leverantörskortet, kan på samma sätt även leverantörsfakturor registrerade i reskontran visas för alla leverantörer, och även enbart en vald leverantör.

Notera att alternativet Fakturor enbart visas när fönstret Leverantörer är tillräckligt stort i höjdled för att få plats.

Sortering

Normalt sorteras söklistan stigande baserat på fakturans interna nummer eller annan kolumn som har valts för sortering. Genom att klicka på kolumnrubriken ändras till omvänd sorteringsordning.

Fallande sorteringsordning kan också sparas för söklistan så att alltid leverantörsfakturan med det senaste internnumret visas överst i listan.

Sortera först om listan i önskad ordning och välj därefter alternativet Spara utseende genom att högerklicka i söklistan.

Selektering

Sökning sker i listans sorteringsordning och selektering kan göras på hela eller delar av valfria sökbegrepp mot fakturorna.
Följande exempel visar en selektering av fakturor för en viss månad. För att ta fram alla leverantörsfakturor för januari 2023, välj kolumnen Fakt.datum och skriv in 2023-01 och tryck F10 - Selektera.

Välja kolumner

Beskrivning visas när muspekaren är över kolumnen.

Utöver fakturans alla uppgifter, kan även adressuppgifter och uppgifter om t.ex. betalning för leverantören väljas in i listan. Följande uppgifter kan väljas in i söklistan med leverantörsfakturor:

Kolumn

Beskrivning

Internnr

Fakturans interna nummer i systemet.

Fakturanr

Leverantörens fakturanummer.

Levnummer

Leverantörsnummer.

Söknamn

Leverantörens söknamn i leverantörsregistret.

Namn

Leverantörens ordinarie namn i leverantörsregistret.

Fakt.datum

Fakturans fakturadatum.

Förf.datum

Fakturans förfallodatum.

Kassarab

Eventuell Kassarabatt % föreslås som avdrag i samband med Betalningsförslag.

Fakt.bel SEK

Fakturans belopp i systemvalutan (SEK).

Fakt.bel

Belopp i fakturans valuta.

Momsbel SEK

Momsbelopp i systemvalutan (SEK).

Momsbel

Momsbelopp i fakturans valuta.

Rabatt SEK

Eventuellt avdraget belopp i systemets valuta (SEK).

Rabatt

Eventuellt avdraget belopp fakturans valuta.

Betalt SEK

Betalt belopp i systemvalutan (SEK).

Betalt

Betalt belopp i fakturans valuta.

Saldo SEK

Fakturans saldo efter avdrag och betalningar i systemets valuta (SEK).

Saldo

Fakturans saldo efter avdrag och betalningar i fakturans valuta.

Betal.datum

Senaste betalningsdatum för fakturan.

Valuta

Fakturans valutakod.

Kurs

Fakturans valutakurs.

Valutadiff

Valutadifferens mellan faktura och betalning vid korrigerad valutakurs.

Attest

Leverantörens fakturor attesteras.

Signatur

Signatur vid attestering.

Status

Fakturans statuskod.

Landskod

Leverantörens land.

Språkkod

Leverantörens språk.

Betsätt

Fakturans betalningssätt.

Momskod

Fakturans momskod.

Inleveransnr

Ett eller flera inleveransnummer angivna vid registrering av fakturan.

Kommentar

Kommentar eventuellt angiven vid registrering eller attestering av fakturan.

Spärrad

Fakturan är spärrad.

Lev.spärrad

Leverantören är spärrad.

Referens

Leverantörens huvudreferens.

Besöksadress

Leverantörens besöksadress.

Utdelningsadress

Leverantörens  Utdelningsadress.

Postadress

Postnummer och ort.

Orgnummer

Leverantörens organisationsnummer.

Telefon

Telefonnummer till leverantören.

Telefax

Faxnummer.

E-mail

Leverantörens e-mailadress.

URL

Leverantörens adress på Internet (URL).

Kundnummer

Vårt kundnummer hos leverantören vid beställning.

Grupp

Grupp som leverantören tillhör.

Bankgiro

Leverantörens bankgironummer  vid betalning.

Plusgiro

Leverantörens plusgironummer vid betalning.

BIC / Swiftnr

Internationell (Bank Identifier Code) för att identifiera leverantörs bank.

Banknamn

Bankens namn

Bankadress

Bankens adress

Bankpostadress

Bankens postnummer och ort.

IBAN / Kontonr

IBAN (International Bank Account Number) eller vanligt konto (BBAN) beroende på om landet stöder IBAN.

Clear.system

Clearingsystem för banker i länder där inte IBAN-nummer används.

Clearingnr

Bankens identifikation vid transfereringen i angivet clearingsystem.

RB-kod

Betalningskod vid utrikes betalningar.

Visa faktura

Fakturan kan också öppnas från söklistan om den också finns sparad i den avsedda mappen för lagrade leverantörsfakturor.

Högerklicka på den aktuella fakturan för att visa fakturan direkt på skärmen eller skriva ut den ut den på skrivare.

Se även: