Winbas och Excel

Winbas hjälp

Winbas och Excel

 

 

I Winbas finns ett antal möjligheter att importera data eller exportera data via textfiler eller direkt till Microsoft Excel. Nedan ges en översikt över möjliga inläsningar och utläsningar från Winbas till Excel.

Inläsningar från Excel till Winbas

Import av externa data används för att importera externa data till Winbas när systemet ska börja användas. Detta möjliggör att enkelt att få in kund-, leverantörs-, produktregister, kontoplan, inventarier, verifikationer, statistik och strukturer från annat system eller excelblad.

Inläsning av prislistor används för inläsning av prislistor, rabattbrev och produkter till Winbas.

Import av transaktioner till specialprislistor är en inläsning av data från fil skapad i Excel med transaktioner för specialprislistor.

Import av inventeringsdata används för inläsning av data från fil skapad i t.ex. Excel med transaktioner som utgör underlag för inventering.

Import av lagerjustering används för inläsning av data från fil skapad i t.ex. Excel med transaktioner som utgör underlag för lagerjustering eller lageromflyttning.

Import av beställningsunderlag kan användas för inläsning av data från fil som är skapad t.ex med hjälp av Excel eller handdator, innehållande transaktioner som utgör underlag för beställningar.

Utläsningar från Winbas till Excel

Rapporter till Excel. Alla rapporter kan skapas som en tabseparerad fil enligt Windows standardformat. Filen kan därefter öppnas och bearbetas i valfritt program, t.ex. Microsoft Excel.

Selekteringar till Excel. Utförda selekteringar eller register kan skickas direkt till Excel från bildskärmen för vidare bearbetning.

Winbas Säljstöd - Aktiviteter ger även möjlighet att exportera data från organisationer eller kontakter från en aktivitet till Excel.

Utbildning Winbas och Excel

Se avsnittet utbildning för information om hur Excel kan användas i administration och redovisning, för att t.ex skapa pivottabeller och diagram av intäkter och kostnader.


Det finns även en mängd anpassningar som t.ex. tidrapporteringssystem, där Excel används för bearbetning mot Winbas.